ساختمان اساطیر

این ساختمان با کاربری مسکونی در زمینی به مساحت 420 متر مربع با اسکلت فلزی و نما سنگ در خیابان خاقانی ساخته شده است. این ساختمان دارای 6 طبقه و مساحتی بیش از 2400 متر مربع و در سال 1391 ساخته شده است. این مجتمع دارای 18 واحد می باشد.1